Med synen i centrum

med synen i centrum

Hur mår dina ögon egentligen?

Många gör hälsokontroller för kroppen, men förbiser ibland ögonen. Risken för ögonrelaterade sjukdomar och åkommor ökar med åldern.

Det finns möjlighet att behandla de flesta ögonsjukdomar om de upptäcks i tid. Därför rekommenderar vi att du som är 45 år eller äldre gör en ögonhälsoundersökning för att få reda på dina ögons hälsotillstånd.

Undersökningen görs hos oss och tar cirka 45 minuter. Vi tar bilder med vår ögonbottenkamera som skickas på analys hos ögonläkare.

Vi behov kan vi skriva remiss till ögonmottagningen vid Nyköpings lasarett.

 

Läs mer