Ögonbottenkameran ger svar

kontroll med ögonbottenkamera

Med hjälp av ögonbottenkameran kan man få en tydligare bild av dina ögons hälsa.

Du har bara två ögon och vi rekommenderar absolut att du gör en ordentlig synundersökning, speciellt om du är kring 50 år eller äldre.

Eftersom ögat påverkas med åldern så hamnar man i en större riskzon för t ex grönstarr ju äldre man blir.

Fördelen med ögonbottenkameran är att man får en mycket detaljrik bild av hur ögat ser ut inuti.

Dina ögonbilder skickas till en ögonläkare som är specialist på just ögonrelaterade sjukdomar och åkommor. Det ger dig en ökad trygghet och ett utlåtande från en expert.

Kameran används som en del i den större synundersökningen som heter ögonhälsoundersökningen.

 

läs mer