Ögonhälsoundersökning i Nyköping

Ögonhälsoundersökning

[row] [title text=”Vad innebär en Ögonhälsoundersökning?”  style=”bold”] [col span=”1/2″]

Risken för att drabbas av någon av de vanligaste ögonsjukdomarna ökar med åldern. Det sker ofta över tid och är svåra att upptäcka utan en ordentlig kontroll.

Därför rekommenderar vi att du gör en ögonhälsoundersökning om du är kring 50 år eller äldre. (läs mer)

En ögonhälsoundersökning omfattar, utöver den vanliga synundersökningen, fotografering av dina ögonbottnar samt en synfältsmätning.

Bilderna skickas digitalt och krypterat tillsammans med övriga uppgifter till en ögonläkare för bedömning. Resultatet av din ögonhälsoundersökning skickas hem till dig med posten inom några dagar.

Vid behov skickas en remiss till ögonmottagningen vid Nyköpings lasarett för vidare utredning.

[button size=”medium” text=”Boka undersökning” link=”https://www.glasogonspecialisten.se/kontakta-glasogonspecialisten-i-nykoping/”] [/col] [col span=”1/2″]

[/col] [/row] [row] [title text=”En billig försäkran om ögonhälsan” style=”bold_center”] [col span=”1/2″][title text=”Kortfattat om ögonundersökningen:”]

En grundlig ögonundersökning med ögonbottenkamera

Bildunderlaget skickas till en ögonläkare tillsammans med ögonhistorik

Vid behov kan en av våra optiker skriva remiss till ögonmottagningen

Rekommenderad till dig som är 50+

Resultatet skickas, efter genomgång och sammanställande, hem till dig med posten

[/col] [col span=”1/2″]

 

Din ögonhälsa är viktig och påverkar ditt liv direkt om du skulle få problem med synen.

Du kan se det som en ”10 000-mila service” fast istället för att det är bilen som får en genomgång så är det dina ögon. 

[button size=”medium” text=”Boka undersökning” link=”https://www.glasogonspecialisten.se/kontakta-glasogonspecialisten-i-nykoping/”]

 

[/col] [/row]

 

[row] [col span=”1/2″]

ögontryckmätare_för_synundersökning

[/col] [col span=”1/2″]

Så fungerar Ögontryckmätaren

Med ögontryckmätaren mäter vi vätsketrycket i ögat eller ögats inre tryck som det också kallas.

Syftet är att kontrollera att ögat har ”normaltryck” så att ögat bibehåller sin form och funktion på bästa sätt.

Vid för högt inre tryck i ögat kan det bli klämskador, vilket på sikt resulterar i olika former av grönstarr eller glaukom och skador på näthinnan.

[/col] [/row] [title text=”Vanligt med ögonsjukdomar” style=”bold”] [row][col span=”1/2″]

 

Kortfakta:

  • 500 000 svenska har någon form av ögonsjukdom
  • Viktigt att upptäcka dem i tid
  • Ögonbottenkameran ger svar på ögats status
  • Ögonläkare granskar bilderna
[/col][col span=”1/2″]

[/col] [/row]

 

[row]
[col span=”1/3″] [title text=”Glaukom” style=”bold”]

ögonsjukdom_glaukom_så_påverkas_synen_Nyköpingsoptiker_informerar2

Uppkomsten av Glaukom eller Grön starr är vanlig bland äldre männsikor och är ett samlingsnamn för en rad sjukdomar som kan leda till bestående synnedsättning.

I korthet innebär det att det blir skador på synnerven, som oftast beror på ett ökat tryck i ögat, vilket resulterar i ett synfältsbortfall.  

Då de flesta har 2 ögon och därmed överlappande bilder till hjärnan har ofta skadorna blivit stora innan man själv upptäcker dem. Därför är det viktigt med jämna kontroller, så att man i ett tidigt skede kan upptäcka och behandla skadan i ögat.

Långt gången glaukom kan leda till att man endast får ett litet centralt synfält kvar, s.k. tunnelseende.

[/col] [col span=”1/3″] [title text=”Diabetes retinopati” style=”bold”]

ögonsjukdom_diabetes_retinopati_så_påverkas_synen_glasögonspecialisten

Ungefär 80% av alla personer med diabetes Typ 1 och Typ 2 drabbas efter ca 15 års sjukdom.

Det innebär kortfattat att det blir skador på näthinnans blodkärl, vilket kan leda till hastig synnedsättning och i vissa fall näthinneavlossning.

Vid tidig upptäckt och en effektiv behandling så är det numera väldigt ovanligt att diabetesretinopati leder till blindhet.

 

[/col] [col span=”1/3″] [title text=”Makuladegeneration” style=”bold”]

ögonsjukdom_åldersrelaterad_makuladegeneration_optiker_nyköping_information

En åldersrelaterad sjukdom som drabbar ungefär 10% av Sveriges befolkning mellan 65-75 år och 25% över 75 år.

Det innebär kortfattat att centralseendet gradvis försämras, vilket beror på åldersförändringar i gula fläcken.

Det finns två typer av åldersrelaterad Makuladegeneration (AMD).

Torr- och Våt-AMD, där den senare är mycket aggressiv och bör behandlas omgående. Torr-AMD är den absolut vanligaste formen och den kan man i dagsläget inte behandla.

Läs mer om sjukdomen här: AMD Alliance International (engelska)

[/col] [/row]

[title text=”Har du några frågor kring din ögonhälsa?” style=”center”]

[button size=”large” text=”kontakta oss” link=”https://www.glasogonspecialisten.se/kontakta-glasogonspecialisten-i-nykoping/”]